BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kożuch Barbara, Prawelska-Skrzypek Grażyna
Title
Zmiany organizacyjne w powiatowych urzędach pracy (PUP)
Organizational Changes in Local Employment Offices
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 234-240, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Przedsiębiorstwo, Zmiany organizacyjne, Zarządzanie zmianami, Sektor publiczny w gospodarce, Urzędy pracy
Enterprises, Organisational change, Change management, Public sector in economy, Labour offices
Note
summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę poznania zmian organizacyjnych w wybranych jednostkach sektora publicznego. Chodziło zwłaszcza o identyfikację obszarów zmian oraz warunków skutecznego zarządzania tymi zmianami.

In Poland organizational changes belong to less recognized management issues. The aim of the paper is an attempt to know organizational changes in which currently represent tlie most dynamic public organizations. Chosen results of own research provided in 2006 are analyzed, i.e. pressure on organizational changes, decentralization decision-making, organizational culture, and client orientation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Błaszczyk W., Jasińska J. (2005), Zarządzanie zmianami, Borgis, Warszawa.
 2. Depre R., Hondeghem A., Bodiguel J. (1996), Public Servants in Transition? [w:] New Public Managers Europe, red. D. Farnham, S. Horton, J. Barlow, A. Hondeghem, Macmillan Press Ltd., London.
 3. Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.
 4. Kożuch B., Prawelska-Skrzypek G. (2006), Zmiany organizacyjne iv PUP, Wstępne wyniki badań, CESPiA UJ, Kraków.
 5. Kurkiewicz A., Stuss M. (2006), Kultura organizacji w PUP. Wstępne wyniki badań, CESPiA UJ, Kraków.
 6. MajchrzakJ. (2002), Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, AE, Poznań.
 7. Masłyk-Musiał E. (2003), Organizacje w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Mikołajczyk Z. (2003), Zarządzanie procesem zmian w organizacjach, GWSH, Katowice.
 9. Mouse of Commons Education and Employment (1999), Committee: Active Labour Market Policies and the Delivery: Lessons from Australia, Stationery Office, London.
 10. Pollitt C., Bouckaert G. (2004), Public Management Reform. A Comparative Analysis, Oxford University Press, Oxford, New York.
 11. Publiczne służby zatrudnienia a zmieniający się rynek pracy (2006), raport MOP, www.mps.gov.pl, "Rynek Pracy", numer specjalny, lipiec.
 12. Skalik J. (2000), Zmiana a kryzys organizacji, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu, red. J. Skalik, AE, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu