BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malewska Kamila
Title
Charakterystyka podejść do zarządzania strategicznego
The Characteristic of Strategic Management Approaches
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 249-255, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie zmianami, Strategia zarządzania
Strategic management, Change management, Management strategy
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest dokonanie porównania podstawowych podejść do zarządzania strategicznego pod kątem: przyjętych założeń, rozumienia strategii, celu strategii, relacji z otoczeniem, ich silnych i słabych stron. (skróc. oryg. streszcz.)

Strategic management is a relatively young discipline. It is only about 40 years old. In spite of this Let in its fames a lot of strategic approaches (schools of strategic thought) have developed. The most important of them in a chronological order are: planistic, positioning, emergent and resource-based. The main goal of this article is to compare these approaches in the aspect of: assumptions, essence of the strategy, goal of the strategy, relation with surroundings, its strong arid weak points. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Banaszyk P. (2005), Strategia emergentna jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Współczesna konkurencja i wielopłaszczyznowe przewagi strategiczne - problemy i polskie wyzwania, red. M. Moszkowicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
  2. Lynch R. (2000), Corporate Strategy, Prentice Hall, Harlow.
  3. Mintzberg H., Quinn J.B., Ghoshal S. (1995), The Strategy Process: Concepts, Context and Cases, European Edition, Englewood Cliffs: Prentice Hall.
  4. Obłój K. (2001), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
  5. Quinn J.B., Voyer J. (1994), The Strategy Process, Englewood Cliffs: Prentice Hall.
  6. Romanowska M. (2004), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
  7. www.wspiz.edu.pl/resources/szkol-strategii.psf?rid=18034, 26.09.05.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu