BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nogalski Bogdan
Title
Przekształcanie spółdzielni w organizację konkurencyjną- ewolucja czy rewolucja
Transformation of a Co-Operative Structure into a Competitive Organization
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 256-264, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Spółdzielczość, Prawo spółdzielcze, Restrukturyzacja spółdzielczości
Cooperative movement, Cooperative law, Restructuring of co-operatives
Note
summ.
Abstract
Omówiono proces przekształceń spółdzielni w spółki prawa handlowego oraz trudności i problemy związane z tym procesem.

The study presents an economic process regarding transformation of a co-operative structure into a trading partnership. This process poses the form of restructuring a co-operative structure by means of change of the its legal form and indication of the conditions ensuring the efficient course of implementation of this process. The study is based on author's practical experience resulting from their participation in the processes of that type. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, DzU nr 16, poz. 93 z późn. zm.
  2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, DzU 1998 nr 21, poz. 94 z późn. zm (tekst ujednolicony).
  3. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, DzU 2003 nr 188, poz. 1848 (tekst ujednolicony).
  4. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1998 r., I PKN 169/98, OSNP 1999/13/423.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu