BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skorb-Gała Alina
Title
Odmienność celów współczesnych korporacji oraz rola menedżerów w dążeniu do ich osiągania
Differences of Goals of Contemporary Corporations and Meaning of Managers in Goals Create Process
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 298-302, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Korporacje, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kierownicy w przedsiębiorstwie, Ład korporacyjny
Corporation, Enterprise management, Managers in a enterprise, Corporate governance
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono koncepcję celów współczesnych korporacji, koncepcję menedżerskiej teorii przedsiębiorstwa oraz omówiono system "corporate governance" jako skuteczny środek kontrolowania poczynań menedżerów.

The paper mentioned the main dylemats about goals of contemporary corporations. The article describe meaning of managers in goals create process and meaning o corporate governance system in this process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Banaszyk P. (1998), Formułowanie celów strategicznych w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami, AE, Poznań.
 2. Douma S. (1997), The Two-tier System of Corporate Governance, "Long Range Planning" 4.
 3. Felton R. F., Hudnut A., Van Heeckeren J. (1996), Putting a Value on Corporate Governance. "The McKinsey Quarterly", 4.
 4. Jensen M.C., Meckling W.U. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economic", vol. 3, nr 4.
 5. Koładkiewicz I. (1999), Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, Poltext, Warszawa.
 6. Le Chatelier H. (1926), Filozofia Systemu Taylora, nakładem Instytutu Naukowej Organizacji, Warszawa.
 7. Lis K., Sterniczuk H. (2005), Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Mausulis R.W. (1988), The Debt/Equit Coice, Ballinger Publishing Company, Cambridge. Pene J. (2005), Role í umiejętności menedżerskie, Difin, Warszawa.
 9. Rappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy, WIG Press, Warszawa.
 10. Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego í wewnętrznego (2002), red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P. (2002), Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
 12. Turnbull S. (2000), Corporate Governance: Theories, Challenges and Paradigms, Social Science.
 13. Youshimori M. (1995), Whose Company is it? The Concept of the Corporation in Japan and in the West, Long Range Planning, vol. 28, nr 4.
 14. Zalega K. (2003), Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, SGH, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu