BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łasak Piotr
Title
Polityka informacyjna
Source
Gazeta Bankowa, 2007, nr 37, s. 12-13
Keyword
Informacja publiczna, Polityka informacyjna, Prawo WE, Sektor bankowy
Public information, Information policy, European Community law, Banking sector
Abstract
Właściwie zorganizowany przepływ informacji jest ważny nie tylko do poprawnego funkcjonowania banków. Jest on niezbędny również do skutecznego nadzoru tego sektora. Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa zalicza się do regulacji, które nadają szczególną rolę polityce informacyjnej. Umowa (zwana potocznie Bazylea 2) wprowadziła trzyfilarowy model nadzoru w odniesieniu do sektora bankowego. Trzecim filarem tego modelu jest dyscyplina rynkowa. Według założeń teorii regulacji rynków finansowych dyscyplina rynkowa jest istotnym komponentem reżimu regulacyjnego. Jednak umieszczenie tego elementu obok działań instytucji nadzoru (drugi filar) wynika z faktu, że regulacja nie może zastąpić dyscypliny rynkowej. Są to dwa komponenty wzajemnie się uzupełniające. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu