BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lesiński Piotr
Title
Kredyty w rękach funduszy sekurytyzacyjnych
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2007, nr 9, s. 28-29
Keyword
Kredyt bankowy, Wierzytelności, Handel wierzytelnościami, Fundusz sekurytyzacyjny, Regulacje prawne
Bank credit, Liability, Sale of receivables, Securitization fund, Legal regulations
Abstract
Zwrócono uwagę, że banki coraz częściej sprzedają funduszom sekurytyzacyjnym wierzytelności z nieściągalnych kredytów. Dokonano przeglądu tych transakcji, przybliżono ich genezę, regulacje prawne oraz sposób ich przeprowadzania.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu