BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Twarowska Magdalena
Title
Przedmiot, cele i podmioty regionalnej polityki rynku pracy w Polsce
Subject, Goals and Institutions of Regional Labour Market Policy in Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2002, nr 24, s. 118-130, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Rynek pracy, Regionalny rynek pracy, Polityka zatrudnienia, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Labour market, Regional labour market, Employment policy, Economic literature analysis
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z polityką rynku pracy na szczeblu regionalnym. W pierwszej części scharakteryzowano pojęcie regionalnego rynku pracy, w drugiej części zawarto ujęcia celów regionalnej polityki rynku pracy występujące w literaturze, natomiast w trzeciej części przedstawiono podmioty realizujące cele tej polityki ze szczególnym uwzględnieniem szczebla regionalnego.

The goal of this elaboration is to present the essential questions connected with the labour market policy on the regional level. In the first part a description of the regional labour market definition was made, which as a national labour market sub-system is simultaneously the activity subject of the regional labour market policy. The second part contains different expressions of this policy goals as well as its main problems. The third part of this elaboration is an attempt to present the institutions, which make the labour market policy real on the international, national and above all regional level. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu