BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malara Zbigniew, Plaszczak Jarosław
Title
O restrukturyzacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej sektora publicznego
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 963, s. 318-328, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw
Keyword
Placówki służby zdrowia, Zarządzanie placówkami służby zdrowia, Finanse służby zdrowia, Restrukturyzacja finansowa
Medical facilities, Medical facilities management, Health care finance, Financial restructuring
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono problematykę restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których organami założycielskimi są jednostki samorządu terytorialnego jako przykład przywracania im równowagi wewnętrznej i względem otoczenia oraz tworzenia warunków do dalszego ich rozwoju. Przybliżono sytuację prawną i finansową ZOZ-ów na tle restrukturyzacji systemu gospodarczego państwa. Przedstawiono wymiary restrukturyzacji finansowej oraz omówiono możliwe scenariusze dokonywania zmian w obszarze finansów a także podano przykład wykorzystywania instrumentów finansowych użytecznych w procesie restrukturyzacji finansowej ZOZ-ów. (abstrakt oryginalny)

In the paper have been shown some problems of financial restructuring focused on Public Health Care Centers, established and managed by selfgovernance units as an example of restoring them internal stability and proper relation to external institutions in environment and creating the positive affects for their effectiveness. The article concerns a law and financial roles of their activity with background of national economic system. The various scenarios of financial restructuring have been presented as well. There have been given chosen examples of applying various economical instruments useful in providing effective process of financial restructuring of Public Health Care Centers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gabrusiewicz W., (1997): Restrukturyzacja finansowa jako metoda przywracania równowagi przedsiębiorstwa, [w:] Borowiecki R., (1997): Restrukturyzacja, a konkurencyjność przedsiębiorstw - materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Zakopane 27-30 listopad , Wydawnictwo AETNOIK, Kraków.
  2. Kufel J., Siuda W., (1996): Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Wydawnictwo SCRIPTUS, Poznań.
  3. Malara Z., (1998): Metodyka dokonywania zmian restrukturyzacyjnych w obszarze organizacji i zarządzania przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
  4. Malara Z., Plaszczak J., (2002): Restrukturyzacja organizacyjna samorządu terytorialnego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 3.
  5. Nulecki A., (2001): Szpital za długi, "Przewodnik Menedżera Zdrowia" Nr 3 (10).
  6. Pełka B., (1995): Polityka, strategie i restrukturyzacja przemysłu w systemie gospodarczym, Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa.
  7. Sierpińska M., (2001): Obrót wierzytelnościami w Polsce, [w:] Mońka J., Sołtys D., Wyznaczniki rozwoju przedsiębiorstwa - wartość, koszty, płynność, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu".
  8. Stefański G., (2001): Czy prywatyzacja szpitali jest zagrożeniem dla kieszeni pacjentów, "Przewodnik Menedżera Zdrowia" Nr 5 (12).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu