BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwiecińska Monika
Title
Lokalne instytucje niedochodowe jako narzędzie integracji społeczności lokalnej
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 963, s. 272-278, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw
Keyword
Samorząd terytorialny, Społeczności lokalne, Integracja społeczna, Organizacje non-profit, Usługi społeczne niematerialne, Studium przypadku
Local government, Local community, Social integration, Non-profit organisations, Non-material social services, Case study
Note
streszcz., summ.
Abstract
Referat charakteryzuje lokalne instytucje niedochodowe i wskazuje na ich istotne znaczenie w procesie integracji lokalnych społeczności w Polsce. Instytucje te jako formy obywatelskiej aktywności integrują swoje działania z instytucjami samorządu terytorialnego i innymi w celu rozwiązywania najistotniejszych problemów występujących lokalnie i zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych. (abstrakt oryginalny)

In my paper I am characterizing local civil society organizations and underlying their important role in local civil society development in Poland. These institutions as forms of social activity integrate their work with local governments and other institutions because they wont solve the most important local problems and local society needs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Parysek J., (1997): Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań.
  2. Potoczek A., (2001): Stymulowanie rozwoju lokalnego - perspektywa społeczna i organizacyjna. Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu.
  3. de Tocqueville A., (1996): O demokracji w Ameryce. Kraków.
  4. Szymańska D., (1995): Społeczności lokalne jako czynnik rozwoju i funkcjonowania samorządu terytorialnego. Toruń.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu