BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Machel Wojciech
Title
Nowe technologie informatyczne w przedsiębiorstwie - wyzwanie i konieczność
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 963, s. 298-309, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw
Keyword
System informacyjny przedsiębiorstwa, Informatyczne systemy zarządzania, Nowe technologie, Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Information system of enterprises, Management Information Systems, High-tech, Customer Relationship Management (CRM), Enterprise competitiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dynamiczny rozwój nowych technologii informatycznych, możliwość komunikowania się praktycznie w każdym miejscu i czasie a także szybszy dostęp do informacji znacząco wpłynęły na życie społeczne a przede wszystkim na sposób funkcjonowania i organizacji przedsiębiorstw. W referacie zaprezentowano obszary rozwiązań i możliwości jakie daje zastosowanie nowych technologii informatycznych dla zwiększenia efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The dynamic progress in information technology, possibility to communicate in every time and place, faster access to the information significantly influences first all on course of action and organisation of the enterprise, secondly on social life. There were presented solutions and opportunities which are taken by using information technology to increase effectiveness and competitiveness of the enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brown S., (2000): CRM A strategic Imperactive in the World of e-Business, PricewaterhouseCooper, Wiley & Sons, Canada.
  2. Gierszewska G., Romanowska M., (1998): Analiza strategiczna przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
  3. Internet: www.pl.cgey/news/e-gov.shtml.
  4. Internet: http://cs.iweb.ey.com/cs/us/cs/crm/welcome.nsf.
  5. http;//glaxy.capgemini.fr:3410/crm/download/A833/crm-index.htm.
  6. Marcinkowska M., (2000): Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa.
  7. Porter M., (2001): Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
  8. Steinmann H., Schreyogg, (1995): Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
  9. Stoner J., Wankel C., (1994): Kierowanie, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu