BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sokół Jan
Title
Rola zakładu transportu i dróg w Lublinie, działającego w imieniu samorządu województwa lubelskiego w kształtowaniu bezpieczeństwa ruchu drogowego
Role of Transport & Roads Company in Lublin, Acting on Behalf of Self-government of the Lubelskie Voivodship, in Shaping Traffic Security
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 47), 2002, z. 93, s. 111-120
Keyword
Transport drogowy, Transport pasażerski, Prawo przewozowe, Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Samorząd terytorialny, Materiały konferencyjne
Road transport, Passenger transport, Transport law, Road traffic safety, Local government, Conference materials
Note
streszcz., summ., Zsfg.
Abstract
W artykule przedstawiono rozwiązania organizacyjno-prawne wdrożone przez Samorząd Województwa Lubelskiego, na podstawie ustaw: z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, z dnia 15 listopada 1984 r. - prawo przewozowe, z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób, z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Omówiono system działania nowych struktur organizacyjnych i ich bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w świetle uwarunkowań prawnych.

The following article aims at presenting to a wide body organizational and legal Solution introduced by the Self-government of the Lubelskie Voivodship as an effect of law acts: - Law act of 5th June 1998 on voivodship self government, - Law act of 15th November 1984 on haulage law, - Law act of 29th August 1997 on conditions of national road haulage of people, - Law act of 6th September 2001 on roads transport. The article also discusses the system of operation of new organizational structures and their direct impact on improvement of traffic security in the light of law conditions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu