BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urban Roman, Gburczyk Sławomir, Szczepaniak Iwona, Rowiński Janusz, Wigier Marek
Title
W polskiej gospodarce żywnościowej
Source
Nowe Życie Gospodarcze, (dodatek) - Zmiany w sektorze żywnościowym po rozszerzeniu Unii Europejskiej, 2007, nr 17, s. 2-6
Keyword
Gospodarka żywnościowa, Polityka rolna, Przemysł rolno-spożywczy, Rolnictwo
Food economy, Agricultural policy, Agri-food industry, Agriculture
Note
Zawiera tabele: [1] Wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi, [2] Zmiany struktury obszarowej gospodarstw rolnych, [3] Sytuacja dochodowa rolnictwa i przemysłu spożywczego, [4] PROW-2013. Podział środków między grupy działań; oraz rysunki: [1] Indeksy cen produktów rolnych, żywności i wskaźniki inflacji, [2] Tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu spożywczego (w cenach stałych) w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego, [3] Struktura projektów według celów głównych inwestycji w przemyśle spożywczym
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
W artykule opisano efekty jakie wywarło na sektor żywnościowy przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Wzajemne otwarcie rynków stało się impulsem to jeszcze większego rozwoju gospodarki żywnościowej w Polsce. Wejście Polski do UE spowodowało przyspieszenie procesów dostosowawczych zakładów tzw. Sektorów wrażliwych do standardów UE. Autor omawia założenia programu PROW-2013 i analizuje jego możliwy wpływ na polski przemysł rolno-spożywczy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu