BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Albricht Stanisław, Górnikiewicz Maciej
Title
Prognoza ruchu pasażerskiego dla zintegrowanego systemu transportu zbiorowego - Dwusystemowy Krakowski Szybki Tramwaj
Forecast of Passenger Traffic for Integrated System of Public Transport - Cracow Dual Mode Fast
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 46), 2002, z. 92, s. 11-26
Keyword
Transport miejski, Przewozy pasażerskie, Komunikacja miejska, Komunikacja tramwajowa, Projektowanie systemu komunikacji, Sieć komunikacyjna, Materiały konferencyjne
City transport, Passenger traffic, Municipal transport, Tram transport, Design of communication system, Communication network, Conference materials
Note
streszcz., summ., Zsfg.
Country
Kraków
Cracow
Abstract
Artykuł zawiera przedstawienie metody modelowania ruchu pasażerskiego, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania generacji ruchu i sieci transportowej oraz metody analiz przestrzennego rozkładu ruchu, zastosowanych dla obliczeń potoków pasażerskich zintegrowanego systemu transportu zbiorowego Krakowa przy założeniu funkcjonowania Dwusystemowego Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Wszystkie prezentowane obliczenia ruchu pasażerskiego wykonano przy zastosowaniu pakietu programów SATURN-SATCHMO.

The method of passenger traffic modelling, including traffic generation modelling and method for analysis of spatial traffic distribution, applied for counting the passengers flows with assumption that a new mean of transport - Cracow Dual Mode Fast will operate, are presented in the paper. Presented in the paper counting for passenger traffic, made using a set of programmes SATURN-SATCHMO shows the necessity of running transport processes research and the possibility how to apply them for planning transport network in the city. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu