BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rowiński Janusz
Title
Jakie korzyści z integracji
Source
Nowe Życie Gospodarcze, (dodatek) - Zmiany w sektorze żywnościowym po rozszerzeniu Unii Europejskiej, 2007, nr 17, s. 13-15,19
Keyword
Gospodarka żywnościowa, Polityka rolna, Przemysł rolno-spożywczy, Rolnictwo, Handel zagraniczny
Food economy, Agricultural policy, Agri-food industry, Agriculture, Foreign trade
Note
Zawiera tabele: [1] Wartość produkcji rolniczej w cenach otrzymywanych przez producentów i w cenach bazowych, [2] Wskaźniki cen nominalnych produktów rolnych w latach 2002-2006, [3] Wskaźniki dochodu rolniczego w latach 2001-2006, [4] Handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w latach 2003-2005
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Opisano korzyści odniesione przez państwa, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004, pod względem rozwoju gospodarki żywnościowej. Omówiono dane zawarte w raporcie Komisji Europejskiej, zawierającym podstawowe dane statystyczne o rolnictwie UE. Autor ocenia, że po przystąpieniu do UE nowych członków ich warunki ekonomiczne produkcji poprawiły się, jednak ich udział w imporcie i eksporcie rolno-spożywczym poza teren UE jest znikomy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu