BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kolegowicz Konrad (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Intensywność i kierunki zmian struktury działalności gospodarczej największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2004
The Intensity and Trajectories of Change in the Structure of Operations of the Largest Companies in Poland, 1998-2004
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 731, s. 141-152, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Duże przedsiębiorstwa, Działalność gospodarcza, Przedsiębiorstwo, Restrukturyzacja gospodarki, Struktura zatrudnienia
Large enterprises, Business activity, Enterprises, Economic restructuring, Employment structure
Note
summ.
Abstract
Redukcja zatrudnionych w dużych przedsiębiorstwach, oraz pojawienie się coraz większej liczby małych i średnich przedsiębiorstw spowodowały zmiany w strukturze aktywności ekonomicznej w Polsce. Przeanalizowano intensywność i kierunki zmian struktury działalności gospodarczej 500 największych polskich przedsiębiorstw w latach 1998-2004.

Both external effects and internal factors have brought about significant changes in the structure of business activities. In recent years in Poland, a dramatic decline in the number of state enterprises has occurred and the number employed in restructured enterprises lias been greatly reduced. Reducing the number of employed in large enterprises and the emergence of a large number of small and medium-sized enterprises has affected the structure of economic activity in Poland. These changes are also visible in the activities of the 500 largest companies in Poland, In this article, the author reviews the intensity and trajectories of change in the structured operations of those companies that are recognised as developing most dynamically. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Chomątowski S., Sokołowski A., Taksonomia struktur, „Przegląd Statystyczny" 1978,nr 2.
  2. Jurek-Stępień S., Mierniki wykorzystywane w badaniach struktury przemyślą [w:] Struktura produkcji przemysłowej. Metody badania i kierunki zmian, red. J. Lisikiewicz, PWN Warszawa 1977.
  3. Karpiński A., Restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie, PWE, Warszawa 1986.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu