BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bauer Marek
Title
Wpływ punktualności na wielkość napełnień pojazdów miejskiej komunikacji zbiorowej
Influence of Punctuality on Volume of Passengers in Public Transport Vehicles
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 46), 2002, z. 92, s. 27-39, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Transport miejski, Komunikacja miejska, Przewozy pasażerskie, Konsumencka ocena jakości, Jakość usług transportowych, Materiały konferencyjne
City transport, Municipal transport, Passenger traffic, Consumers' quality assessment, Quality of transport services, Conference materials
Note
streszcz., summ., Zsfg.
Abstract
W referacie poruszono zagadnienie komfortu podróży pasażera oraz jego powiązanie z wielkością napełnień pojazdów komunikacji zbiorowej. Przeanalizowano związek pomiędzy punktualnością a napełnieniem autobusów oraz wpływ wielkości odchyłek od rozkładu jazdy na wielkości napełnień. Przedstawiono modele regresji dla wybranych linii i wiązek linii.

The importance of travel comfort for passengers is discussed in the paper. The volume of passengers and the level of travel comfort are compared. The relationship between punctuality and volume of passengers are investigated. Statistical analysis what is the influence of deviations from time-table and intervals between vehicle in succession of selected lines on volume of passengers are presented. As a result of analysis polynomial and regression models for selected lines and group of lines are described. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu