BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Izdebski Hubert, Nelicki Aleksander, Zachariasz Igor
Title
Logika planowania
Source
Nowe Życie Gospodarcze, (dodatek) - Zagospodarowanie przestrzenne - kierunki zmian, 2007, nr 16, s. 3,23
Keyword
Zagospodarowanie przestrzenne, Planowanie przestrzenne, Budownictwo, Budownictwo mieszkaniowe
Spatial development, Spatial planning, Construction sector, Housing construction
Country
Polska
Poland
Abstract
Przedstawiony został problem systemu planowania przestrzennego w Polsce. System ten krytykowany z powodu niedostatecznego w stosunku do społecznych potrzeb tempa powstawania domów mieszkalnych oraz z powodu błędnych decyzji rozplanowania przestrzennego miejscowości. Autor wymienia i omawia trzy funkcje systemów planowania przestrzennego, podsumowując je wnioskiem, że podstawowymi wymiarami skuteczności systemu planowania i kontroli zagospodarowania przestrzennego są: zapobieganie chaosowi przestrzennemu oraz rozwiązywanie konfliktów wokół alternatywnych możliwości zagospodarowania przestrzeni.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu