BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title
Jak to jest w Polsce
Source
Nowe Życie Gospodarcze, (dodatek) - Zagospodarowanie przestrzenne - kierunki zmian, 2007, nr 16, s. 7-15
Keyword
Zagospodarowanie przestrzenne, Planowanie przestrzenne, Budownictwo, Budownictwo mieszkaniowe
Spatial development, Spatial planning, Construction sector, Housing construction
Country
Polska
Poland
Abstract
W artykule omówiono polski system prawa zagospodarowania przestrzennego. Podano źródła prawne i sposób organizacji tego systemu, jak również objaśniono zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce. Poruszono temat prawa własności i prawa do zabudowy oraz działań planistycznych gmin w stosunku do partycypacji społecznej, kontroli i nadzoru działań gmin oraz koordynacji działań planistycznych innych władz publicznych. Porównano polski i brytyjski system nadzoru administracyjnego nad działaniami jednostek samorządu terytorialnego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu