BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewski Aleksander
Title
Światowy rynek gazu skroplonego
Source
Nowe Życie Gospodarcze, 2007, nr 13, s. 5-10,12
Keyword
Gazownictwo, Produkcja gazu, Zasoby naturalne
Gas manufacture, Gas production, Natural resources
Abstract
Zaprezentowano i omówiono wynalazek skroplonego gazu ziemnego (LNG), który pozwala na transport surowca z regionów wydobycia do odbiorców bez wykorzystania gazociągów lądowych. Za sprawą LNG w ostatnich latach struktura międzynarodowego handlu gazem ziemnym uległa zmianom, ponieważ rynek skroplonego gazu ziemnego zmienił charakter z regionalnego na globalny. Handel ten rozpoczął się w połowie lat 60. XX w. między Algierią a Wielką Brytanią i Francją. Obecnie skroplony gaz ziemny importuje 13 krajów, a eksportuje 12. Omówiono geografię wydobycia i sprzedaży LNG oraz rynki: południowoazjatycki, północnoamerykański, europejski i rosyjski.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu