BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bryniarska Zofia, Puchała Maciej
Title
Baza danych dla potrzeb kompleksowych pomiarów ruchu pasażerskiego w transporcie zbiorowym
Database for the Complex Measurements of Passenger Public Transport
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 46), 2002, z. 92, s. 97-105, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Transport miejski, Przewozy pasażerskie, Bazy danych, Zarządzanie bazami danych, Materiały konferencyjne
City transport, Passenger traffic, Databases, Databases management, Conference materials
Note
streszcz., Zsfg.
Abstract
Artykuł zawiera przedstawienie systemu zarządzania bazą danych powstałą z obserwacji pracy wszystkich pojazdów komunikacji zbiorowej na wszystkich liniach w ciągu całej doby. System ten zwany KOM-ZB wykorzystuje język D-BASE i arkusz kalkulacyjny EXCEL. Autorzy omawiają modernizację systemu KOM-ZB, mającą na celu automatyzację niektórych funkcji oraz ujednolicenie stosowanego narzędzia. Proponują wykorzystanie narzędzia ACCESS97.

Database management system resulted from the observation of all vehicles in public transport on all lines during twenty-four hours has been presented. So-called KOM-ZB system uses D-BASE language and EXCEL. A modernization of KOM-ZB system aimed to automatization of some functions as well as unification of used tool has been discussed. Authors also suggest using a tool called ACCESS897. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu