BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cebula Irena, Kamski Henryk
Title
Badania statystyczne jakości miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie
Statistical Analysis of Public Transport Quality in Cracow
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 46), 2002, z. 92, s. 107-122, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Transport miejski, Komunikacja miejska, Przewozy pasażerskie, Jakość usług transportowych, Kontrola jakości, Materiały konferencyjne
City transport, Municipal transport, Passenger traffic, Quality of transport services, Quality control, Conference materials
Note
streszcz., summ., Zsfg.
Company
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie (MPK SA w Krakowie)
Abstract
Artykuł przedstawia system SKUT (Statystyczna Kontrola Usługi Transportowej), przy pomocy którego wykonywana jest kontrola jakości miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie. Badane są takie cechy procesu przewozowego jak: regularność, punktualność, komfort i niewykonane kursy. Następnie autorzy analizują wyniki badań za lata 1996-2001 oraz sposób uwzględnienia wyników badań w umowie o świadczenie usług komunikacyjnych zawartej w 1996 r. pomiędzy Miastem Kraków a MPK S.A.

The fundamental rules of SKUT system (Statistical Inspection of Transport Service) using for quality inspection of public transport in Cracow are presented in the paper. The general study of the results of inspection executed from 1996 as well as rules how the results of inspection are included into the agreement between city council of Cracow and Public Transport Company Ltd. for render transport services are given. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu