BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dera Piotr
Title
Próba oceny systemu informacji dla pasażerów umieszczonej na przystankach na podstawie przeprowadzonej ankiety w mieście Kraków
Passenger Information System Placed on Stops and it's Assessment Based on Survey Carried out in Krakow
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 46), 2002, z. 92, s. 123-136, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Transport miejski, Komunikacja miejska, Przewozy pasażerskie, Jakość informacji, Konsumencka ocena jakości, Materiały konferencyjne
City transport, Municipal transport, Passenger traffic, Information quality, Consumers' quality assessment, Conference materials
Note
streszcz.
Company
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie (MPK SA w Krakowie)
Abstract
Artykuł dotyczy badania jakości informacji umieszczanej na przystankach komunikacji zbiorowej w Krakowie. Autor analizuje wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród pasażerów w 2001 roku, dotyczących informacji o zmianach w rozkładzie jazdy, następnym przystanku, rozkładach jazdy, taryfie i sieci komunikacji zbiorowej w mieście.

The article refers to the research of information quality being placed on stops of Krakow's public transport. There's an analysis of survey carried out among the passengers in the year of 2001. The questions concerned changes in time-table, table of fares and city public transport. (A.Ł)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu