BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Guzowska Małgorzata
Title
Analiza zjawisk bifurkacyjnych oraz analiza dynamiczna dla modelu Stutzera
Analysis of Bifurcatin and Dynamic Analysis of the Stutzer's Model
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 2003, nr 13, s. 189-199, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Bifurkacja, Ekonomia matematyczna, Modele ekonomiczne, Analiza dynamiczna, Symulacje komputerowe, Teoria chaosu
Bifurcation, Mathematical economics, Economic models, Dynamic analysis, Computing simulation, Chaos theory
Note
summ.
Abstract
Autorka przedstawiła podejście analityczne do określenia dynamicznej stabilności równowagi dla nieliniowego modelu Stutzera, dającego się sprowadzić do postaci nieliniowego równania różnicowego rzędu pierwszego, opisującego zatrudnienie. Definicja bifurkacji lokalnych wykorzystana do określenia analitycznej postaci punktu równowagi pozwala na efektywną analizę dynamiki nieliniowego równania różnicowego, a przede wszystkim na precyzyjne określenie zbieżności ścieżek czasowych analizowanego modelu.

In the article author presented analytical approach of determining dynamic equilibrium stability in the case of discrete form of the Stutzer's model, which was presented in the Hans Walter Lorenz's paper [3]. This model may be rewritten in the form of non-linear difference equation with three parameters. Analytical approach was applied and presented with respect to changes of parameters by numerical example. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-4298
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu