BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Giedryś Alina
Title
Badania poprzedzające wprowadzenie i weryfikujące funkcjonowanie nowego Planu Obsługi Komunikacyjnej Łodzi
Investigations Previous to and Verifying Operation of New Plan of Transport Services in Łódź
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 46), 2002, z. 92, s. 193-202
Keyword
Transport miejski, Przewozy pasażerskie, Komunikacja miejska, Jakość usług transportowych, Konsumencka ocena jakości, Kontrola jakości, System komunikacyjny, Materiały konferencyjne
City transport, Passenger traffic, Municipal transport, Quality of transport services, Consumers' quality assessment, Quality control, Communication system, Conference materials
Note
streszcz., summ., Zsfg.
Country
Łódź
Lodz
Abstract
1 stycznia 2001 r. wdrożono nowy Plan Obsługi Komunikacyjnej Łodzi. Wprowadzono nowy układ linii i organizacji przewozów tramwajowych oraz autobusowych. Układ ten został zaakceptowany przez pasażerów uzyskując 79,5 procent ocen pozytywnych. W artykule przedstawiono wyniki badań zachowań komunikacyjnych mieszkańców Łodzi oraz obserwacji potoków pasażerskich przed i po wprowadzeniu zmian. Zaprezentowano jak wygląda stała kontrola sprawności nowego układu.

The new plan of transport service in Łódź was implemented on 1st January, 2001. The plan supplied significant useful effects and more profitable relations in local passenger transport in town. The new lay-out of lines and organisation of tram transport services and some corrections in bus service were implemented. The new lay-out was soon accepted by passengers. The changes were previous to survey of travel behaviour of tenants and observations verifying passengers flow and intensive social dialogue. The permanent supervision of system efficiency is executed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu