BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipka Anna
Title
Nowsze metody wyceny kapitału ludzkiego
Source
Przegląd Organizacji, 2007, nr 9, s. 20-23
Keyword
Kapitał ludzki, Wycena kapitału intelektualnego, Zarządzanie strategiczne
Human capital, Intellectual capital valuation, Strategic management
Note
summ.
Abstract
Zwrócono uwagę, że metody wyceny kapitału ludzkiego (najważniejszego składnika kapitału intelektualnego) nie spełniają wszystkich wymogów do których należą: obiektywizm, rzetelność, uniwersalność, uwzględnienie uwarunkowań kontekstowych, efektywność, powiązanie z podejmowanymi działaniami personalnymi. Dokonano analizy dwóch nowszych metod wyceny kapitału ludzkiego, takich jak formuła z Saarbrucken i metoda ryzyko-wartość, pod kątem ww. wymogów.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Antwort auf die Einwände von Professor Manfred Becher zur Saarbrücker Formel (2006), "Personal", nr 12.
 2. BECHTEL R., (2006), Humankapitalberechnung zwischen Markt- ind Ressourcenorientierung. Eine axioma-tische Integration, Rainer Hampp Verlag, München und Mering.
 3. CISEK G., (2006), Personalwirtschaftliche Programmpolitik, "Personal", nr 6.
 4. GEBAUER M., (2005), Unternehmensbewertung auf der Basis von Humankapital, Josef Eul Verlag, Lohmar-Köln.
 5. KOPPEL P., (2007), Diversität als Ressource nutzen, "Personal", nr 1.
 6. LIPKA A., (2002), Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
 7. LIPKA A., (2007), W poszukiwaniu metody wyceny wartości kapitału ludzkiego, referat przygotowany na konferencję naukową: "Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego", 22 czerwca 2007, Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 8. LIPKA A., KRÓL M., (2007), Metoda ścieżki krytycznej (CPM) w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 9. LIPKA A., WASZCZAK S., (2007), Kierunki ewolucji metod wyceny wartości kapitału ludzkiego, referat przygotowany na konferencję naukową: "Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością", 6-9 października 2007, Gdańsk-Sztokholm.
 10. LISTWAN T., (1998), Strategie personalne, [w:] Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, red. R. KRUPSKI, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 11. MARTIN J.E., HEAULME P.-R, (1998), Risk Management: Techniques for Managing Project Risk. Field Guide to Project Management, Van Nostrand Reinhold, New York.
 12. MÜLLER S., (2007), Wycena wartości kapitłlu ludzkiego za pomocą formuły z Saarbrücken, referat przygotowany na konferencję naukową: "Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego", 22 czerwca 2007, Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 13. PERSCH P.-R., (2003), Die Bewertung von Humankapital - eine kritische Analyse, Rainer Hampp Verlag, München-Mering.
 14. SCHOLZ Gh., STEIN V, BECHTEL R., (2006), Human Capital Management. Wege aus der Unverbindlichkeit, München / Unterschleißheim.
 15. SCHOLZ Ch., STEIN V, (2006), Humankapital messen, "Personal", nr 1.
 16. SCHOLZ Gh., STEIN V, (2006), Das neue Paradigma der Humankapitalbewertung, "Personal", nr 7-8.
 17. SCHOLZ Gh., STEIN V., (2007), Humankapitalstrategien bei DAX 30-Unternehmen, "Personalwirtschaft", nr l.
 18. SCHOLZ GH., BECHTEL R., (2005), Zehn. Nutzen der Saarbrücker Formel, "Personalwirtschaft", nr 11.
 19. URBANEK G., (2006), Kapitał intelektualny, [w:] Metody wyceny spłlki. Perspektywa klienta i inwestora (red. M. Panfil i A. Szablewski), Poltext, Warszawa.
 20. WALTER J., KÖTTER P.M., FRANK D., (2006), Besser berichten, "Personal", nr 10.
 21. WEISS M., STERZEL J., (2007), Humankapital bewerten, "Personal", nr 6.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu