BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziejski Hubert, Wyszomirski Olgierd
Title
Badania marketingowe jako podstawa oceny jakości usług komunikacji miejskiej na przykładzie Gdyni
Marketing Research as a Base of Evaluating the Quality of Public Transport
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 46), 2002, z. 92, s. 251-262
Keyword
Transport miejski, Komunikacja miejska, Przewozy pasażerskie, Jakość usług transportowych, Badania marketingowe, System komunikacyjny, Materiały konferencyjne
City transport, Municipal transport, Passenger traffic, Quality of transport services, Marketing research, Communication system, Conference materials
Note
streszcz., summ., Zsfg.
Country
Gdynia
Gdynia
Abstract
Podstawowe znaczenie w ocenie jakości usług komunikacji miejskiej mają badania marketingowe. W oparciu o badania marketingowe ustala się rangę postulatów przewozowych oraz pożądany zakres ich realizacji. Ocenę jakości usług komunikacji miejskiej należy traktować jako element zarządzania. W ocenie jakości usług komunikacji miejskiej w Gdyni wykorzystuje się także obserwacje prowadzone stacjonarnie i w pojazdach, analizy skarg pasażerów oraz analizy danych uzyskanych w ramach stałego nadzoru i kontroli ruchu.

Marketing research is the base of evaluating the quality of public transport. According to it the rank of transport postulates, the desirable level of their realisation and the grade of their fulfilment are determined. The evaluation of the quality of the public transport services is a part of the range of the control of its functioning. Therefore it is an element of management. In evaluating the quality of the public transport service there are also used such methods as observations led stationary and on vehicles as well as the analysis of the passengers' complaints and the data obtained through constant supervision and control of traffic. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu