BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bojar Wiktor
Title
Możliwości rozwoju klastrów rolniczych w województwie lubelskim
Source
Przegląd Organizacji, 2007, nr 9, s. 28-31
Keyword
Koncepcja klastrów, Rozwój regionalny, Polityka regionalna UE
Cluster conception, Regional development, EU regional policy
Note
summ.
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstract
Przedstawiono spotykane w literaturze definicje terminu klaster. Przybliżono możliwości urzeczywistnienia idei klastrów województwie lubelskim. Podkreślono, że w latach 2007-2013 inicjatywy takie znajdą ogromne wsparcie w ramach funduszy strukturalnych, pozwalających na podjęcie konkretnych działań przez przedsiębiorców działających w ramach klastra.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. E. BOJAR, Cluster - the Concept and Types. Examples of Clusters in Poland. The Emergencce an Development of Clusters in Poland, Difin 2007.
 2. T. BRODZICKI, S. SZULTKA, Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie", nr4(110)/2002,s. 45.
 3. Grupą na podbój rynku, Supertydzień chełmski, wydanie nr 44 z 4.11.2003 r.
 4. A. GRYCUK, Koncepcja gron w teorii i praktyce zarządzania, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (1131/2003, s. 7.
 5. Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, E. BOJAR (red.), Lublin 2006, s. 48.
 6. A. KRUKOWSKI, Potencjal rozwoju klastrów sektora ogrodniczego w województwie lubelskim, [w:] Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, E. BOJAR (red.), Lublin 2006, s. 409-417.
 7. G. ŁYŚ, Swojskie jadlo, "Rzeczpospolita", dodatek Dobra Firma, z 17.09.2004 r.
 8. M.E. PORTER, Porter o Konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 9. Rolnictwo w województwie lubelskim w 2006 r., US w Lublinie 2007, s. 28-29.
 10. J. STACHOWICZ, Zarządzanie kapitalem spolecznym, procesem organizowania i rozwoju klastrów - doświadczenia z prac nad organizowaniem klastrów przemysłowych w województwie śląskim, [w:] Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, E. BOJAR (red.), Lublin 2006, s. 274.
 11. S. SZULTKA, T. BRODZICKI, E. WOJNICKA, Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 2004, s. 7.
 12. B. SZYMONIUK, Klastry wiejskie na Lubelszczyżnie, "Organizacja i Kierowanie", nr 4/2002.
 13. B. SZYMONIUK, Podwyższanie konkurencyjności regionu rolniczego: Master Dolina Ekologicznej Żywności, Kielce 2005, s. 2.
 14. P. TAMOWICZ, [w:] Uwarunkowania rozwoju nowoczesnych technologii w Gdańsku, Gdańsk 2002, s. 36.
 15. A http://www.klastry-efs.pl
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu