BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jurek Łukasz
Title
Stacjonarna opieka społeczna. Spojrzenie w przyszłość
Data on residential homes for the needy. Estimates of future development
Source
Polityka Społeczna, 2007, nr 5-6, s. 15-22, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Pomoc społeczna, Starzenie się społeczeństw, Prognozy demograficzne, Placówki opieki społecznej
Social assistance, Ageing of the population, Demographic forecasts, Social care institution
Abstract
Na podstawie rejestrów prowadzonych przez wojewodów, autor podjął próbę pełnej analizy liczbowej domów pomocy społecznej oraz częściowej placówek zapewniających całodobową opiekę. Na podstawie przeprowadzonych rozważań stwierdził, że infrastruktura stacjonarnej opieki społecznej nad ludźmi w podeszłym wieku jest słabo rozwinięta i nieprzystosowana do zmian demograficznych zachodzących w strukturze wiekowej społeczeństwa oraz potrzeb, które z tego wynikają. Autor przedstawił także analizę jakościową stacjonarnej opieki społecznej nad ludźmi w podeszłym wieku oraz postulaty w zakresie organizacji i finansowania omawianego systemu

The aim of the article was to make an attempt of conducting numerical analysis of residential home care for elderly people. The results of the research indicates that infrastructure of institutional social care in Poland is poorly developed. Only 7.9 places in residential cares fall on every thousand of disabled elderly people. It also presents an attempt of evaluating the current state of institutional social care for the elderly in Poland. It also includes the prospects for development and recommendations concerning organization and financing of the discussed system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Błędowski P. (2004), Polityka rodzinna wobec zadania organizacji systemu opieki nad ludźmi starymi, w: J. T Kowaleski, P. Szukalski (red.), Wasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 2. Błędowski P. (2006), Polityka społeczna wobec problemu niepełnosprawności osób starszych, w: A. Rączaszek (red.), Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz, Katowice: Akademia Ekonomiczna.
 3. Informacja o wynikach kontroli prawidłowości świadczenia usług przez domy pomocy społecznej (2006), Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
 4. Iwankiewicz-Rak B. (2006), Siła wizerunku organizacji pozarządowej, "Trzeci Sektor" nr 5.
 5. Rakowska-Boroń I. (2006), Na ubezpieczenie pielęgnacyjne jeszcze poczekamy, "Gazeta Prawna" nr 195.
 6. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialny. Stan w dniu 30 VI 2006 r. (2006), Warszawa: GUS.
 7. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2005 (2005), Warszawa: GUS.
 8. Osoby niepełnosprawne oraz ich gospodarstwa domowe 2002. (2003), Część I Osoby niepełnosprawne, Warszawa: GUS.
 9. Spillman B.C., Liu K., McGilliard C. (2002), Trends in Residential Long-Term Care: Use of Nursing Homes and Assisted Living and Characteristics of Facilities and Resident, Washington: U.S. Department of Health and Human Services.
 10. Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013 (2005), Warszawa: Ministerstwo Polityki Społecznej.
 11. Pędich W. (2006), Udział Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego w kształtowaniu polityki społecznej wobec ludzi starych, w: A. Rączaszek (red.), Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz, Katowice: Akademia Ekonomiczna.
 12. www.eldercare.gov [dostęp 28.01.2007]
 13. www.ops.pl [dostęp 24.10.2006]
 14. www.stowarzyszenie.domyopieki.pl [dostęp 25.10.2006]
 15. www.uw.rzeszow.pl [dostęp 24.10.2006]
 16. www.wikipedia.org [dostęp 25.10.2006]
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu