BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maj-Łabuz Kazimiera, Mitis Jan, Szałkowski Mariusz
Title
Efekty badań marketingowych w transporcie zbiorowym na przykładzie wielkiego zespołu osiedli mieszkaniowych w rejonie Kurdwanowa w Krakowie
The Results of Marketing Research in Public Transport on Case of Big Housing Estate Kurdwanów in Cracow
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 46), 2002, z. 92, s. 295-307
Keyword
Transport miejski, Komunikacja miejska, Komunikacja tramwajowa, Badania marketingowe, Sieć komunikacyjna, Jakość usług transportowych, Konsumencka ocena jakości, Materiały konferencyjne
City transport, Municipal transport, Tram transport, Marketing research, Communication network, Quality of transport services, Consumers' quality assessment, Conference materials
Note
streszcz., summ., Zsfg.
Country
Kraków
Cracow
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wykorzystania wyników badań marketingowych podczas zmiany organizacji obsługi komunikacją zbiorową wielkiego zespołu osiedli mieszkaniowych po uruchomieniu nowej trasy tramwajowej na przykładzie rejonu Kurdwanowa w Krakowie. Dzięki prowadzonym na szeroką skalę badaniom marketingowym stało się możliwe dobre dopasowanie oferty przewozowej do istniejącego zapotrzebowania na usługi komunikacyjne.

The example of usage the results of marketing research while changes of organisation of transport service for big housing estate after putting in motion a new tram line is presented in the paper. Transportation situation at this region before implementation of the changes, which had been relied only on bus service is also described. Some changes in the project, forced by officials, jet before the new line was implemented and the verification of transport service organisation made after a few days of exploitation of the new line are described. It is also worth stressing that there is high convergence between the project and the organisation created after a year of exploitation of that line. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu