BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szabunia Piotr
Title
Zzl w wenezuelskiej papierni
HRM in a Venezuelan Paper Mill
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 3-4, s. 55-62, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Organizacja przedsiębiorstwa, Zarządzanie kapitałem ludzkim
Human Resources Management (HRM), Enterprise organisation, Human Capital Management
Country
Wenezuela
Venezuela
Abstract
W artykule przedstawiono wprowadzenie nowego planu strategicznego HR w wenezuelskiej Korporacji Papierniczej Venepal i konsekwencje tego kroku. Autor wymienia najważniejsze punkty planu strategicznego korporacji w zakresie HR, jednak ze względu na liczne problemy żadnego z tych punktów nie udało się zrealizować. Przeszkodą stało się zderzenie nowoczesnych technik zarządzania zasobami ludzkimi z nieprzygotowaną do tego kulturą organizacji, co było błędem strategii wprowadzania zmian.

The article describes implementation of new strategic human resources management plan in Venezuelan Venepal Paper Mill and its consequences. Author lists the most important points of the strategy in question however in the end none of this points was put into practice. The reason for that is that new HRM methodologies are still not compatible with organizational culture in this company. The failure of the whole enterprise shows lacks in strategy planning department.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Frances A. (2000), Que le paso a las empresas venezolanas en los noventa? „Debates IESA", Vol. 6, # 3
  2. Granell E., Caraway D., Malpica C. (1997), Exito gerencial y cultura. Retos y. oportunidades en Venezuela, Ediciones IESA, Venezuela.
  3. Hofstede G. (1980), Cultures Consequences: International Differences in Work Related Values. NewburyPark, CA-. Sage; [http-.//www.geert-hofstede.conVhofstede_venezuela.shtml]
  4. [http://en.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Mendoza]
  5. Ulrich D. (2001), Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi, Nowe wyzwania, nowe role, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu