BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maziarz Wiesław M.
Title
Alianse na rynku usług telekomunikacyjnych
Alliances on Telecommunication Services Market
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2007, nr 7, s. 29-36
Keyword
Alianse strategiczne, Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, Rynek telekomunikacyjny, Telekomunikacja
Strategic alliances, Telecommunications company, Telecommunication market, Telecommunication
Note
streszcz., summ.
Abstract
Alianse strategiczne w praktyce usług telekomunikacyjnych osiągnęły swoje apogeum w latach 90-tych ubiegłego wieku. Obecnie na skutek zmian w ustawodawstwie regulującym rynek usług telekomunikacyjnych usunięte zostały bariery, które były podstawą do tworzenia aliansów. Pojawiły się jednak nowe obszary, gdzie współpraca na prawach aliansu przynosi operatorom telekomunikacyjnym znaczne korzyści. (abstrakt oryginalny))

Strategic allinces in telecommunication services market practice reached its climax in the 90s of the previous century. Nowadays, due to new legislation the barriers against a creation of alliances have been removed. However, new areas have cropped out where alliance-based co-operation yields profits for telecommunication. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Wybrane aspekty funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych, H. Babis, W. M. Maziarz (red.), Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999, s. 175.
  2. W. M. Grudzewski, I. Hajduk, Restrukturyzacja firm telekomunikacyjnych. Doświadczenia światowe, Orgmasz, Warszawa 2000, s. 81.
  3. S. Sudarsanam, Fuzje i przejęcia, WIG Press, Warszawa 1998, s. 9-10.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu