BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciesielski Wojciech
Title
Wielokryterialna ocena wybranych funduszy inwestycyjnych w Polsce
Multi-criteria Evaluation of Selected Investment Funds in Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2002, nr 18, s. 37-80, bibliogr. 16 poz., załączniki s.78-80
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Fundusze powiernicze, Giełda, Standardy prezentacji wyników
Investment funds, Trust funds, Stock exchange, Results presentation standards
Abstract
Przedmiotem artykułu jest wielokryterialna ocena funduszy inwestycyjnych na rynku polskim. Podstawą przeprowadzonych analiz empirycznych były dzienne notowania jednostek uczestnictwa, wartości indeksu WIG, dane dotyczące inflacji, a także pozostałe dane dotyczące funduszy inwestycyjnych. Przedstawiono w nim również problemy związane z prezentacją wyników (Association for Investment Management and Research - AIMR, Performance Presentation Standards - AIMR-PPS, Global Investment Presentation Standards - GIPS) firm zarządzających funduszami powierniczymi.

Multi-criteria evaluation of selected investment funds on Polish market is the subject of the paper. A base for empirical analysis were daily quotation of participation units, WIG index value, inflation data, and investment funds data. Some problems related to the balance presentation of funds managing firms such as (Association for Investment Management and Research - AIMR, Performance Presentation Standards - AIMR-PPS, Global Investment Presentation Standards - GIPS) have been also given. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu