BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bernaś Bogumił, Kowalik Paweł
Title
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej
Foreign Direct Investment in New Members States of the European Union
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1159, s. 23-36, bibliogr. 27 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne
Economic and political integration of Europe, Direct investments, Foreign investment
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
Przedstawiono napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów, które uzyskały członkostwo w Unii Europejskiej w 2004 r. Autorzy nie analizują kosztów i korzyści z tytułu napływu inwestycji zagranicznych do nowych krajów członkowskich.

Foreign direct investment (FDI) has been seen as a crucial factor and catalyst in the transition to I market economies. This publication investigates the recent evolution of FDI inflows to New Member I States of the European Union, as well as their distribution by activity and by investor country.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Balance of Payments of the Republic of Lithuania, Fourth Quarter of 2005, Lietuvos Bankas, Vilnius 2006.
 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce według stanu na koniec 2004 roku, Ministerstwo Gospodarki i Pracy - Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, Warszawa, czerwiec 2005.
 3. Dziworska K., Szczepaniak K., Bezpośrednie inwestycje w Polsce - doświadczenia i perspektywy, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, t. l, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 974, AE, Wrocław 2003.
 4. Estonia's International Investment Position and Gross External Debt as at 31 December 2005, Bank of Estonia, 27 March 2006.
 5. European Union Foreign Direct Investment Yearbook 2006, Data 1999-2004, Eurostat, Komisja Europejska, Luksemburg 2006.
 6. Financial Data and Statistics, Bank of Slovenia, 21 August 2006.
 7. Foreign Direct Investment Inward Flows in 2005, Czech National Bank, Praga 2006.
 8. Gotz-Kozierkiewicz D., Globatizacja rynków finansowych, [w:] Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, PWE, Warszawa 2002.
 9. Inflow of FDI, Czechlnvest, October 2005.
 10. Informacja o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce w 2005 r., NBP, Warszawa 2006.
 11. InvestSlovenia 06.11.2006 (www.investslovenia.org). Kowalik P., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach przystępujących do Unii Europejskiej, [w:] Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej, red. H. Henzel, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
 12. Kowalik P., Kwiedorowicz M., Ocena efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 974, AE, Wrocław 2003.
 13. Kowalik P., Pietrzak A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, [w:] Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004(a).
 14. Kowalik P., Pietrzak A., Foreign Direct Investments of the European Union in Poland, [w:] Toward a New Europe Methodological and Comparative Approach, red. W. Starzynska, M.M. Grzelak, Folia Oeconomica 182, Łódź 2004(b).
 15. Lista największych inwestorów zagranicznych w Polsce. Grudzień 2005, P AlilZ, Warszawa 2006.
 16. UNCTAD Investment Brief.
 17. UNCTAD WID Country Profile: CZECH REPUBLIC; HUNGARY; LATVIA; LITHUANIA; POLAND; SLOVENIA; SLOVAKIA (wersje elektroniczne).
 18. Wiiw-wifo Database on Foreign Direct Investment in CEECs and the Former Soviet Union - with Special Attention to Austrian FDI Activities, 14th edition, Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, Vienna February 2003 (wersja elektroniczna, www.wiiw.at).
 19. Wiiw-wifo Database on Foreign Direct Investment in CEECs and the Former Soviet Union - with Special Attention to Austrian FDI Activities, 15th edition, The Vienna Institute for International Economic Studies and Austrian Institute of Economic Research, Vienna July 2003 (wersja elektroniczna, www.wiiw.at).
 20. Wiiw-wifo Database on Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe - with Special Attention to Austrian FDI Activities in this Region, 17th edition, The Vienna Institute for International Economic Studies and Austrian Institute of Economic Research, Vienna July 2004 (wersja elektroniczna, www.wiiw.at).
 21. Wiiw Database on Foreign Direct Investment in Central, East and Southeast Europe: Opportunities for Acquisition and Outsourcing, The Vienna Institute for International Economic Studies, Vienna May 2005 (wersja elektroniczna, www.wiiw.at).
 22. Wiiw Database on Foreign Direct Investment in Central, East and Southeast Europe: Increased Signiflcance of Repatriated and Reinvested Earnings, The Vienna Institute for International Economic I Studies, Vienna June 2006 (wersja elektroniczna, www.wiiw.at).
 23. World Investment Prospects, The Economist Intelligence Unit Limited 2003.
 24. World Investment Report 2004, United Nations (UNCTAD), New York and Geneva, 2004 (WIR2004).
 25. World Investment Report 2005, United Nations (UNCTAD), New York and Geneva, 2005 (WIR2005).
 26. World Investment Report 2006, FDIfrom developing and transition economies: implications for development, Country fact sheet: Cyprus; Czech Republic; Estonia; Lithuania; Latvia; Malta; Poland; Slovakia; Slovenia; Hungary, UNCTAD 2006 (wersje elektroniczne dla każdego państwa) (WIR2006).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu