BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antkiewicz Sławomir
Title
Wykorzystanie opcji realnych w wycenie projektów inwestycyjnych na przykładzie przemysłu farmaceutycznego
The Real Options Method for Evaluating Investment Projects on the Example of Pharmaceutical Industry
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1159, s. 13-22, bibliogr. 32 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Projekty inwestycyjne, Metody oceny projektu, Opcje rzeczywiste, Wycena opcji, Przemysł farmaceutyczny
Investment project, Method of project evaluation, Real options, Options pricing, Pharmaceutical industry
Company
GlaxoSmithKlein (GSK)
Abstract
W artykule zastosowano metodologię opcji realnych w wycenia projektu inwestycyjnego dla spółki GlaxoSmithKlein. Wykorzystana w analizie metoda opcyjną rozszerza popularną statyczną NPV o niezbędną elastyczność, która pozwala na podejmowanie decyzji na każdym etapie realizacji inwestycji. Umożliwia ona wzrost, odsunięcie w czasie, rezygnację z realizacji, zamianę projektu oraz wiele innych opcji, których uwzględnienie często przesądza o wykonaniu projektu.

The following work presents the modern management of enterprise's finance, namely a real options method. It is based on analogy to finance options. Their evaluation is based on Black-Scholes formula. The real options method is used in many sections of economy. Pharmaceutical corporations use the options method most often. In pharmaceutical industry, real options are used often in the new drug development process as for instance the research on the antibiotic Tribactam of GlaxoSmithKlein. During the progress of this project, GSK did an evaluation of abandon option and continued the project by producing oral or in vein version of the drug.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Black F., Scholes M., The Pricing of Options and Corporate Liabilities, "Journal of Political Economy" 1973, no. 81.
 2. Bogacz L., Müller D., Wycena i analiza sekwencyjnych projektów inwestycyjnych w oparciu o modele opcji realnych, "Rynek Terminowy" 2004, nr 4.
 3. Brach M., Real Options in Practice, John Wiley and Sons, New York 2003.
 4. Capiński M., Definicja i wycena opcji realnych, "Rynek Terminowy" 2004, nr 3.
 5. Copeland T., Antikarov V., Real Options a Practitioner's Guide, Texere, New York 2003.
 6. Copeland T., Valuation in Practice, [w:] Recent Trends in Valuation, red. L. Kueleneer, W. Verhoog, John Wiley and Sons, New York 2003.
 7. Dzieża J., Ficak B., Przykłady opcji realnych, "Rynek Terminowy" 2004, nr 3.
 8. Howell S., Real Options: Evaluating Corporate Investment Opportunities in a Dynamic World, Prentice Hall, London 2001.
 9. Jajuga T, Koncepcje zarządzania ryzykiem, [w:] Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 10. Jajuga T, Opcja rzeczowa - nowy instrument pochodny czy przelom w zarządzaniu finansami, "Rynek Terminowy" 2000, nr 3.
 11. Jajuga T., Opcje rzeczowe a opcje finansowe, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 952, AE, Wrocław 2002.
 12. Jajuga T., Projekt inwestycyjny jako opcja, [w:] Zarządzanie finansami w transformacji przedsiębiorstw, red. T. Jajuga, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 837, AE, Wrocław 1999.
 13. Kellog D., Charnes J., Demirer R., Valuation of a Biotechnology Firm: an Application of Real -Options Methodologies, Third Annual International Conference on Real Options, Leiden 1999.
 14. Kogut B., Kulatilaka N., Capabilities as Real Options, "Organization Science" 2001, no. 6.
 15. Kozarkiewicz-Chlebowska A., Wartość strategiczna w ocenie projektów inwestycyjnych, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, red. J. Bieliński, CeDeWu, Warszawa 2004.
 16. Kozarkiewicz-Chlebowska A., Zastosowanie teorii opcji rzeczywistych do wspomagania decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka, [w:] Zarządzanie firmą - teoria i praktyka. Wybrane zagadnienia, red. W. Waszkiewicz, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Kraków 2001.
 17. Lavoie B., Real Options and the Management of R&D Investment: an Analysis of Comparative Advantage, Market Structure and Industry Dynamics in Biotechnology, The Ohio State University, Ohio 2004.
 18. Łukaniuk M., Baran T., Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych-opcje, [w:] Zarządzanie finansami w transformacji przedsiębiorstw, red. T. Jajuga, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 837, AE, Wrocław 1999.
 19. Merton R., Theory of Rational Option Pricing, "Bell Journal of Economics and Management Science" 1973, no. 4.
 20. Mielcarz P., Wykorzystanie narzędzi uzupełniających analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto w ocenie projektów badawczo-rozwojowych, [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1060, AE, Wrocław 2005.
 21. Miller L., Park C., Decision Making Under Uncertainty - Real Options to the Rescue!, "Engineering The Economist" 2002, no. 1.
 22. Mun J., Real Options Analysis: Tools and Techniques for Valuing Strategic Investments and Decisions, John Wiley and Sons, New York 2002.
 23. Myers S., Determinants of Corporate Borrowing, "Journal of Financial Economics" 1977, no. 5.
 24. Panfil M., Szablewski A., Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa 2006.
 25. Rudny W., Wykorzystanie opcji realnych do oceny projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, red. J. Bieliński, CeDeWu, Warszawa 2004.
 26. Rutkowski A., Wykorzystanie opcji rzeczywistych w wycenie firmy, [w:] Wartość przedsiębiorstwa -z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock-Łódź 2001.
 27. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2003.
 28. Schwartz E., Trigeorgis L., Real Options and Investment Under Uncertainty: Classical Readings and Recent Contributions, The MIT Press, London 2001.
 29. Shackleton M., Wojakowski R., The Expected Return and Exercise Time of Merton - Style Real Options, "Journal of Business Finance & Accounting" 2002, no. 29.
 30. Stevens T., Picking the Winners, "Industry Week" 2000, no. 22.
 31. Wiśniewski T., Opcje rzeczywiste a wycena przedsiębiorstw, [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 32. Wiśniewski T., Podstawowe trudności zastosowania metod wyceny opcji finansowych w wycenie opcji rzeczywistych, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia- tendencje światowe a polski rynek, red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1037, AE, Wrocław 2004.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu