BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niewiadomska Iwona
Title
Założenia przepływu informacji w controllingu bankowym
Foundations of Information Flow in the Banking Controlling
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (5), 1998, nr 776, s. 9-20, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Banki, Informacja dla potrzeb zarządzania, Informacyjna funkcja controllingu, Controlling, Struktura przedsiębiorstwa, Przepływ informacji
Banks, Information for management needs, Information function of controlling, Controlling, Structure of company, Data flow
Note
summ.
Abstract
Bankiem nazywamy instytucję posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie ustaw oraz statutu. W artykule przedstawiono strukturę organizacyjną banku oraz zadania pełnione przez poszczególne jednostki strukturalne. Opisano również własne źródła bankowych strumieni informacyjnych, takie jak: badania i analizy rynkowe oraz sprawozdania jednostek organizacyjnych banku.

This article presents a general scheme of controlling functioning in the banking structure. It is about the elements which are of importance during realization of each stage of banking controlling. A way of information flow is described in terms of the banking structure and its importance in the banking controlling. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gliniecka J., Harasimowicz J., Krasnodębski R.: Polskie prawo bankowe (1918-1996). Biblioteka Przeglądu Podatkowego, Warszawa 1996.
  2. Jaworski W.L., Krzyżakiewicz Z., Kosiński B.: Banki - rynek, operacje, polityka. Warszawa: Poltext 1996.
  3. Świderski J.: Wykorzystanie sprawozdawczości w analizie finansowej banków. "Bank i Kredyt" 1995 nr 5.
  4. Ustawa z dnia 31 stycznia 1989: Prawo bankowe z późniejszymi zmianami.
  5. Vollmuth H.J.: Controlling - planowanie, kontrola, kierowanie. Warszawa: Agencja Wydawnicza "Placet" 1996.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu