BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gumiński Ryszard
Title
Ocena ryzyka z wykorzystaniem wskaźników ekonomicznych
The Risk Appraise Using Financial Ratios
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (5), 1998, nr 776, s. 41-50, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Wskaźniki ekonomiczne, Pomiar ryzyka, Szacowanie ryzyka, Ryzyko
Economic indicators, Risk measures, Risk estimating, Risk
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono i scharakteryzowano rodzaje ryzyka oraz metody jego pomiaru. Do oceny ryzyka operacyjnego i finansowego wykorzystano następujące wskaźniki ekonomiczne: zyskowności kapitału własnego, zyskowności majątku ogółem, zyskowności sprzedaży, obrotu zapasów, obrotu należności, obrotu aktywów trwałych, obciążenia majątku zobowiązaniami ogółem, pokrycia odsetek zyskiem oraz płynności bieżącej.

This paper presents the risk appraise conception using financial ratios. This idea is applicable to: companies not listed on the stock exchange, companies, which have diversifible structure affair, companies listed on the stock exchange (especially for weak efficiency market). For this risk appraise has been used statistical risk measures. Those measures are valued for these financial ratios, which are characterized by synthetic firm's performance. The risk appraise was realized first of all with reference to these fundamental factors, which effects on companies risk (as result operating and financial performance). Empirical example for risk appraise have been included. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. L. Bednarski. Warszawa 1996.
  2. Brigham E.F.: Podstawy zarządzania finansami. Warszawa: PWE 1996.
  3. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: PWN 1996.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu