BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwasieczko Beata
Title
System rachunkowości z zastosowaniem bazy wiedzy
Application of Knowledge Base in Accounting
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (5), 1998, nr 776, s. 21-40, bibliogr. 44 poz.
Keyword
Systemy z bazą wiedzy, Rachunkowość zarządcza, Wiedza, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego, Informacja dla potrzeb zarządzania, Rachunkowość
Knowledge based systems, Management accounting, Knowledge, Economic literature analysis, Information for management needs, Accounting
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono rolę rachunkowości w zarządzaniu. Spróbowano odpowiedzieć na pytanie – jak rachunkowość wspomaga zarządzanie oraz opisano nowe podejście do rachunkowości. Zaprezentowano również przykład systemu z bazą wiedzy- rachunek kosztów budżetowych.

The principal objective of this article is to answer the question: whether accenting supported by artificial intelligence may become a more effective management toll? (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baborski A. (red.): Efektywne zarządzanie a sztuczna inteligencja. Wrocław: AE 1994.
 2. Baborski A.: Wiedza i sztuczna inteligencja W: Elementy systemów ekspertowych. Red. M. Owoc. Wrocław: AE 1991.
 3. Bailey D., Krzywda D., Schroeder M.: Model systemu rachunkowości polskiej a rozwiązania europejskie, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej (ZT RN) SKwP. Warszawa 1993, tom XXIII.
 4. Benedykt Z.: Co daje obiektowe podejście do analizy i projektowania systemów informatycznych. "Informatyka" 1993 nr 11.
 5. Bolc L., Borodziewicz M., Wójcik M.: Podstawy przetwarzania informacji niepełnej i niepewnej. Warszawa: PWN 1991.
 6. Bolc L., Cichy M., Różańska L.: Przetwarzanie języka naturalnego. Warszawa: WNT 1982.
 7. Chwiałkowska J.: Sztuczna inteligencja w systemach eksperckich. Warszawa: ZNI "MIKOM" 1991.
 8. Dobrzyńska E., Perkowski M.: Rachunek predykatów i metoda rezolucji. W: Zadanie, metoda, rozwiązanie. Techniki twórczego myślenia. Red. A. Góralski. Warszawa: WNT 1980.
 9. Drucker P.: Praktyka zarządzania. Nowoczesność Sp. z o.o. Warszawa 1992.
 10. Elam J.J., Henderson J.C.: Knowledge Engineering Concepts for DSS Design and Implementation. "Information and Management" 1983 nr 2.
 11. Harmon P., King D.: Expert Systems, Artiflcial Intelligence in Business. New York: J. Wiley & Sons 1985.
 12. Jarugowa A., Świderska E.: Koncepcje i charakterystyki jakościowe rachunkowości. W: System informacyjny rachunkowości. Analiza, struktury, projekty. Acta Universitas Lodziensis, Folia Oeconomica 45. Łódź 1985.
 13. Jarugowa A. (red.): Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Warszawa: SKwP 1995.
 14. Kasprzyk A.: Obiektowo-zorientowane - analiza i projektowanie (2). "Informatyka" 1993 nr 9.
 15. Kay I.: Podstawy sukcesu firmy. Warszawa: PWN 1996.
 16. Kisielnicki I.: Informacyjna infrastruktura zarządzania - potrzeby i tendencje zmian. "Informatyka" 1993 nr 2.
 17. Kiziukiewicz T.: Rachunkowość zarządcza. Wrocław: Ekspert 1995.
 18. Kiziukiewicz T. (red.): Problemy współczesnej rachunkowości. Materiały z konferencji. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1991.
 19. Kolbusz E.: Problemy badania potrzeb informacyjnych w systemach zarządzania. "Informatyka" 1991 nr 8.
 20. Kotarbiński T.: Elementy teorii poznania logiki formalnej i metodologii nauk. Warszawa: PWN 1986.
 21. Krzyżanowski L. (red): Podstawy nauki o organizacji i zarządzaniu. Wyd. II. Warszawa: PWN 1994.
 22. Krzyżanowski L. (red): Przedmiot, metoda i paradygmat nauki organizacji i zarządzania. Uniwersytet Warszawski, Instytut Organizacji i Zarządzania. Warszawa 1988.
 23. Kwiecień M.: Controlling w teorii i praktyce gospodarczej - budowa systemu informacyjnego. ZT RN SKwP. Warszawa 1994 (wydanie specjalne).
 24. Kwiecień M.: Rachunkowość jako narzędzie zarządzania. System z bazą wiedzy. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 566. Wrocław: AE 1991.
 25. Kwiecień M., Makarewicz B.: Zastosowanie nowoczesnej technologii komputerowej w controllingu. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 638. Wrocław: AE 1992.
 26. Kwiecień M., Makarewicz B.: The Application of A.I. in Accounting. The 15-th Annual Congres of Accounting. Madryt 1992.
 27. Kwiecień M., Makarewicz B.: The knowledge-based system as a way of assisting the process of decision making and controlling. CAA'93 Finlandia 1993.
 28. Kwiecień M., Makarewicz B., Cebrowska T.: Analiza finansowa z wykorzystaniem bazy wiedzy. Wrocław: AE 1992.
 29. Kwiecień M., Makarewicz B., Muszyńska J.: Kredytowanie przedsiębiorstw - system bazy wiedzy. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 368. Wrocław: AE 1987.
 30. Łukaszewicz W.: Przechowywanie wiedzy i niewiedzy w bazach danych. "Informatyka" 1981 nr 1.
 31. Makarewicz B.: System rachunkowości z zastosowaniem bazy wiedzy. Praca doktorska nie publikowana. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Instytut Rachunkowości 1996.
 32. Misińska D.: Zmiany w rachunkowości a konkurencyjność podmiotów gospodarczych. Konferencja - Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Warszawa: PTE 1994.
 33. Nadolna B.: Ewolucja systemów informatycznych rachunkowości. W: Problemy finansów i rachunkowości w nowych warunkach gospodarowania. Seminarium naukowe 24-25 maja 1994, EIOGZ Szczecin 1994.
 34. Naumiak T.: Elementy rachunku kosztów. Ewidencja, rozliczanie, kalkulacja. Warszawa: SKwP 1995.
 35. Nilsson N.J.: Principles of Artificial Intelligence. Palo Alto: Tioga Publishing Co., 1980.
 36. Nowak W.A.: Fundamentalne uwarunkowania rachunkowości sektora publicznego. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 1995.
 37. Nowakowski A.: Nowe generacje systemów informatycznych w zarządzaniu. "Informatyka" 1991 nr 8.
 38. Penc J.: Strategie zarządzania. Cz. I. Warszawa: Placet 1994.
 39. Sawicki K.: Problem funkcji i kierunków rozwoju rachunkowości jednostek gospodarczych. ZT RN SKwP. Warszawa 1994, tom XXVIII.
 40. Siemieński T.: W poszukiwaniu wspólnego podłoża wszystkich języków naturalnych. "Problemy" 1985 nr 17.
 41. Sienkiewicz P.: Systemy ekspertowe w zarządzaniu. "Informatyka" 1993 nr 2.
 42. Sowa J.F.: Conceptual Structures: Information Processing in Mind and Machine. Massachusetts: Addison-Wesley Publ. Comp. Inc. 1984.
 43. Sailings J.: Cognitive Science. An Introduction. Cambridge: MIT Press 1987.
 44. Szymariski K.G.: Problemy metodologiczne nauki rachunkowości. Warszawa: SGPiS 1988.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu