BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzyżanowski Czesław
Title
Podstawy oceny efektywności usług bankowych
Basis for Assessment of the Efficiency of Banking Services
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (5), 1998, nr 776, s. 61-73
Keyword
Banki, Jakość usług, Pomiar efektywności, Usługi bankowe
Banks, Quality of services, Efficiency measurement, Banking services
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono przesłanki oraz źródła informacyjne oceny efektywności usług bankowych. Zaprezentowano również szereg mierników efektywności usług bankowych ważnych dla zewnętrznych użytkowników (m.in. współczynnik wypłacalności, wskaźnik płynności szybkiej, bieżącej, rentowność majątku, kapitału, itp.). W ostatniej części pracy scharakteryzowano zarządcze aspekty systemu informacji bankowych. Do artykułu załączono tabelę „Zakresy informacyjne oceny efektywności według grup użytkowników informacji” oraz niektóre mierniki efektywności usług bankowych.

The adjustment of the Polish banking system to the standards of free market economy and to the European legal standards is a multi - stage process which regrinds a long time introduce. Because the banking financial information draws a lot of public attention the number of people who make use of it is substential. Banking accomting systems are permanently improved and adjusted to international standards. Assessment of the banking services is measured on the basis on these standards. Present methods of assessing bank performance will not be sufficient in the future. Considering future changes in the banking sector and its increasing requirements, as well as growing necessity for larger money reserves the author suggests that it is necessary to improve the information systems for collecting data for bank management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bereza S., Zarządzanie ryzykiem bankowym. Warszawa. Związek Banków Polskich 1992, s. 83.
  2. Dz.U. 1991 nr 10.
  3. Dz. Urz. NBP 1991 nr 2, poz. 3.
  4. Dz.U. 1994 nr 121, poz. 591.
  5. Grabczan W., Rachunkowość menedżerska w zarządzaniu bankiem. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 1996, s. 104.
  6. Jaklik A., Rachunkowość bankowa. Skierniewice: Wyd. Centrum Kreowania Liderów 1992, s. 16.
  7. Kiziukiewicz T., Rachunkowość zarządcza. Wyd. II. Wrocław: EXPERT Wydawnictwo i Doradztwo 1995, s. 8.
  8. Misińska D., Rachunkowość banku komercyjnego. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 1995, s. 121.
  9. Uryga J., Mogielski W., Komentarz ze słownikiem do bankowego planu kont. Kraków: Interfin Zakład Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 1995, s. 42.
  10. Uryga J., Mogielski W., Zasady prowadzenia rachunkowości bankowej. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 1995, s. 41.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu