BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matłoka Marian
Title
Przedziałowe i rozmyte modele regresji
Interval and Fuzzy Regression Models
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2002, nr 18, s. 243-253, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Analiza regresji, Regresja rozmyta, Regresja przedziałowa
Regression analysis, Fuzzy regression, Interval regression
Abstract
W artykule przedstawiono model przedziałowy, który stanowi pewien szczególny przypadek modelu rozmytego i jednocześnie jest punktem wyjścia do analizy regresji rozmytej. Prezentowane modele ilustrowane są przykładami liczbowymi w celu pokazania istoty problemu.

This article presents an interval model, which constitutes a specific case of a fuzzy model and simultaneously is a starting point to an analysis of the fuzzy regression. Sample figures have accompanied presented models as to illustrate the nature of the problem. (JW)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu