BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Obrębalski Marek
Title
Proces "wymywania" otoczenia przez Wrocław - ośrodek metropolitalny regionu dolnośląskiego
Process of Surroundings "Backwashing" through Wroclaw - Metropolitan Center of Lower Silesia Region
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1143, s. 149-153
Issue title
Gospodarka - przestrzeń - rozwój
Keyword
Rozwój regionalny, Rozwój miasta, Rozwój społeczno-gospodarczy, Aglomeracje miejskie
Regional development, City development, Social economic development, Urban agglomerations
Note
summ.
Country
Wrocław, Jelenia Góra, Dolny Śląsk
Wroclaw
Abstract
Artykuł omawia problem narastania zróżnicowania w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego ośrodków metropolitarnych i podregionów na przykładzie Wrocławia i regionu dolnośląskiego. Zmiana podziału administracyjnego kraju z 1999 r. nasiliła procesy oddziaływania Wrocławia jako regionalnego ośrodka metropolitarnego na złożone i zróżnicowane otoczenie. Oddziaływanie to niesie ze sobą wiele niekorzystnych zjawisk i procesów. Coraz mniejsze jest znaczenie peryferyjnych podregionów. Widoczne jest to wyraźnie na prezentowanym przykładzie Jeleniej Góry.

The paper presents a problem of increasing of spatial socio-economic differences between metropolitan center and its surroundings. Negative symptoms of practical functioning of potency and gravitation mechanism are clearly observed in Lower Silesia region. It refers among others to permanent decreasing of share of jeleniogorsko-walbrzyski and legnicki subregions in total regional Gross Domestic Product and also to decreasing GDP per capita in these subregions. It is a very unfavorable process in relation to Wrocław and wrocławski subregion. Many towns (for example Jelenia Gora) were degraded as an effect of backwashing process of subregions surrounded Wrocław metropolitan area. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu