BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moszkowicz Mieczysław
Title
Transformacja sektora wiedzy w Polsce - grzech zaniechania
Knowledge sector transition - giving up
Source
Organizacja i Kierowanie, 2007, nr 1, s. 53-63, bibliogr. 4 poz.
Organization and Management
Keyword
Organizacje oparte na wiedzy, Szkolnictwo wyższe, Zarządzanie wiedzą
Knowledge-based organisations, Higher education, Knowledge management
Abstract
Problemem podjętym w artykule jest transformacja polskiego sektora wiedzy, w tym w szczególności problemy zmian w sektorze państwowego szkolnictwa wyższego. Transformacja tego sektora jest wyraźnie opóźniona, zarówno w stosunku do poziomu rozwoju sektora B+R w UE, jak i postępującej transformacji innych sektorów gospodarki w Polsce. Za główne źródło zakłóceń w funkcjonowaniu omawianego sektora uznano zakłócenia w działaniu rynku. (abstrakt oryginalny)

The main matter of the paper is the transition of Polish knowledge sector, especially at the area of national universities. This transition is delayed to the European R+D sector and also, to other Polish industrial sectors. The major trouble source for described sector are structure difficulties with market functioning. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Pawłowski K., Internacjonalizacja a globalizacja we współczesnym szkolnictwem wyższym, "Organizacja i Kierowanie" 2005, Nr 4.
  2. Moszkowicz M., Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa 2000.
  3. UE uruchamia nowy ambitny 10-punktowy plan innowacji, CORDIS focus Newsletter - Październik 2006.
  4. Wissema J.G., Technostarterzy - dlaczego i jak?, Edit Sp. z o.o., Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu