BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Starowicz Wiesław
Title
Pojęcie punktualności kursowania pojazdów w ocenie mieszkańców Krakowa
Punctuality of Running Buses and Trams as an Appreciation of Tenants in Cracow
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 46), 2002, z. 92, s. 329-348
Keyword
Transport miejski, Przewozy pasażerskie, Komunikacja miejska, Badania konsumenckie, Jakość usług transportowych, Konsumencka ocena jakości, Sieć komunikacyjna, Materiały konferencyjne
City transport, Passenger traffic, Municipal transport, Consumer research, Quality of transport services, Consumers' quality assessment, Communication network, Conference materials
Note
streszcz., summ., Zsfg.
Country
Kraków
Cracow
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie. Badania te dotyczyły dopuszczalnych zakresów przyspieszeń i opóźnień w odjazdach pojazdów oraz rozumienia pojęcia "odjazd punktualny".

The result of survey among tenants in Cracow using services given by Public Transport Company Ltd. On the range of delays or accelerations of vehicles from stops and the meaning of the notion "Punctual departure" are presented in the paper. The results of research could help the manager of public transport to create the quality demands towards any transport carrier in the city. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu