BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szałkowski Mariusz, Wróbel Ryszard
Title
Badania marketingowe w transporcie zbiorowym na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie
Marketing Research in Public Transport on Case of Public Transport Company Ltd. in Cracow
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 46), 2002, z. 92, s. 363-372
Keyword
Transport miejski, Przewozy pasażerskie, Badania marketingowe, Materiały konferencyjne
City transport, Passenger traffic, Marketing research, Conference materials
Note
streszcz., summ., Zsfg.
Company
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie (MPK SA w Krakowie)
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie badań rynku ukierunkowanych na klienta, prowadzonych systematycznie w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie. Autorzy koncentrują się na wyszczególnieniu prowadzonych badań i ogólnym omówieniu metodologii, pomijając wyniki badań.

The main marketing research, which are led by Public Transport Company Ltd. in Cracow, are presented in the paper. The research include recognition of necessities of tenants in the field of transport services, mobility of various group of passengers, usage of present transport service and tariff offer, conditions of transport, and most of all parameters of bus and tram traffic and the level of satisfaction the passengers' needs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu