BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markowska Małgorzata
Title
Instrumenty rachunkowości zarządczej w realizacji strategii projakościowej
Tools of Management Accounting in the Quality Strategy
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1080, s. 212-219, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rachunkowość zarządcza i controlling a strategie przedsiębiorstw i instytucji
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Strategia jakości, Jakość produkcji
Management accounting, Quality strategy, Production quality
Note
summ.
Abstract
Autorka, w sposób teoretyczny, pokazała, że w realizacji strategii projakościowej, której celem jest poprawa jakości produktów oraz optymalizacja kosztów ich wytworzenia, możliwe jest wykorzystanie instrumentów rachunkowości zarządczej takich jak: strategiczna karta wyników, benchmarking, rachunek kosztów cyklu życia, rachunek kosztów docelowych, rachunek kosztów działań oraz rachunek kosztów jakości.

Nowadays quality management is the base element in enterprise strategy. This article shows that it is possible to use in TQM the tools of management accounting like: the balanced scorecard, benchmarking and strategic cost management systems (quality costs accounting, target costing, product's life cycle costing, activity based costing). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ciechan-Kujawa M., Koszty i zyski jakości w działalności przedsiębiorstw, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2001, nr 5.
  2. Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty, red. E. Nowak, ODDK, Gdańsk 2003.
  3. Horvath P., Target Costing.State of the Art, Bastford 1993.
  4. Karaszewski R., Total Quality Management, Dom Organizatora, Toruń 2001.
  5. Lisiecka K., Kreowanie jakości, AE, Katowice 2002.
  6. Monden Y., Japanese Cost Management, Imperial College Press, London 2000.
  7. Skrzypek E., Jakość i efektywność, UMCS, Lublin 2002.
  8. Zarządzanie jakością. Wybrane zagadnienia, red. W. Nierzwicki, ODDK, Gdańsk 1999.
  9. Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków, red. E. Konarzewska-Gubała, AE, Wrocław 2003.
  10. Zymonik Z., Kryterium ekonomiczne w ocenie stopnia integracji jakości i marketingu. Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości, Kraków, 1997.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu