BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chyba Andrzej, Starowicz Wiesław
Title
Badania systemu obsługi pasażerskiej gminy Skawina
Investigation on Passenger Transport Service in Skavina Commune
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 46), 2002, z. 92, s. 373-393, bibliogr. 1 poz.
Keyword
Transport miejski, Przewozy pasażerskie, Jakość usług transportowych, Analiza ruchu drogowego, System komunikacyjny, Materiały konferencyjne
City transport, Passenger traffic, Quality of transport services, Road traffic analysis, Communication system, Conference materials
Note
streszcz., summ., Zsfg.
Country
Skawina
Abstract
W artykule zawarto omówienie wyników badań systemu obsługi pasażerskiej gminy Skawina. Badania te miały na celu zidentyfikowanie wielkości przewozów pasażerskich środkami transportu zbiorowego, ocenę zaspokojenia potrzeb przewozowych oraz zaproponowanie racjonalnej obsługi pasażerskiej gminy.

The results of investigation on passenger transport service in Skavina commune living by 45 000 inhabitants is presented in the paper. The commune is operated by their own transport company, MPK Kraków, PKS, PKP and other private carriers. The results include daylong observations of the volume of passengers using all means of transport on typical workday, day of local fair, Saturday and Sunday. The proposal of rationalisation of passenger transport service is given. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu