BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pollok Artur (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Teoria wyboru a decyzje ekonomiczne (1)
Source
Nowe Życie Gospodarcze, (dodatek) - Gospodarstwo domowe. Wymiar społeczno-ekonomiczny, 2007, 19, s. I-IV
Keyword
Analiza popytu, Gospodarstwa domowe, Konsumpcja gospodarstw domowych
Demand analysis, Households, Consumption in household
Abstract
W artykule wyjaśniono pojęcie gospodarstwa domowego w teorii ekonomii i przedstawiono funkcje jakie pełni gospodarstwo domowe, zakładając że stanowią one najważniejszy podmiot rynkowy w każdej gospodarce. Zanalizowano rolę jaką pełni gospodarstwo domowe przebiegu procesów gospodarczych (produkcyjną i konsumpcyjną, które określane są zbiorczo mianem funkcji ekonomicznych). Autor stara się również odpowiedzieć na pytanie co określa popyt gospodarstwa domowego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu