BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Staniewski Marcin
Title
Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy
The Architecture of Human Resources: Not only for Hard Times
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 5, s. 19-33, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Konkurencja, Kapitał ludzki, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Formy zatrudnienia
Competition, Human capital, Human Resources Management (HRM), Employment forms
Abstract
Przekształcenia architektury zasobów ludzkich najczęściej mają prymitywny charakter, skutkujący jej zubożeniem czy nawet destrukcją. Jednak jak pokazują liczne przykłady z życia gospodarczego, możliwości przekształceń są bardzo szerokie. Trudne czasy wcale nie muszą oznaczać negatywnych zmian tej architektury. Artykuł prezentuje różne przykładowe rozwiązania, które mogą służyć polskim menedżerom jako inspiracja do bardziej kreatywnego, wytężonego działania, działania które w czasach burzliwych pozwolą utrzymać stały kurs - w drodze do sukcesu! (abstrakt oryginalny)

Transformations in the architecture of human resources are usually primitive in character, resulting in their demeaning or even destruction. However, observations from economic practice demonstrate a very broad range of possibilities. Hard times do not necessarily mean negative changes in architecture. This article presents various examples that might prove useful for Polish managers as the inspiration for more creative and concentrated activity, activity that makes it possible to maintain the course on the way to success, even in stormy times! (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barbian J. (2002), Golden Carrots, „Training" [TBI], July.
 2. Barney J. (1999), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage [w:] Lepak D.P., Snell S. A. The Human Resource Architecture: Toward a Theory of Human Capital Allocation and Development, „Academy of Management Review", Vol. 24, No. 1.
 3. Brown D. (2002), The future is nigh for strategic HR, „Canadian HR Reporter", June 17.
 4. Buckingham M., Vosburg R.M., The 21st Century Human Resources Function: It's the Talent, Stupid!, Human Resource Planning (b.w. i b.d.).
 5. Buckingham M., C. Coffman (1999), First, Break All the Rules: What the World's Greatest Managers Do Differently, Simon & Schuster, May.
 6. Falcon P. (2002), Motivating Staff Without Money, „HR Magazine", August. Free Motivators, SMM / Sales & Marketing Management.
 7. Grensing-Pophal L. (2003), Communication pays off, „HR Magazine", Alexandria, May, 5/48, [www.proquest.umi.com], Global High-Performance Work Practices [w:] Salopek J.J., Arrested Development, „Trainings Development", September, p. 65.
 8. Kono T., New trends in human resource management of Japanese corporations, referat zaprezentowany na VI Światowym Kongresie ANZAM/IFSAM w 2002 roku, [www.Ifsam-org/2002], 20.X.2003.
 9. Lepak D.P., Sneli S.A. (1999), The Human Resource Architecture: Toward a Theory of Human Capital Allocation and Development, „Academy of Management Review", Vol. 24, No 1.
 10. Ludwiczyński A., Staniewski M. (2004), Zarządzanie wiedzą a architektura zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Koladkiewicz L, Kozioł W. (red.), Wyzwania globalizacji - odpowiedzi przedsiębiorstw, WSPiZ, WZ UW, Warszawa.
 11. Michie J., Sheehan M. (2003), Labour market deregulation, 'flexibility' and innovation, „Cambridge Journal of Economics", 1/27 January.
 12. Moss Kanter R. (1997), Restoring People to the Heart of the Organization of the Future [w:] Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R. (red.), The Organization of the Future, Jessey-Bass Publisher, San Francisco.
 13. Nelson B. (2002), Making Teamwork Work, „ABA Bank Marketing", July/August. Ross W., Benefits of coaching not being measured, Personnel Today, 3/26, 2002,
 14. Smith A.F., Kelly T. (1998), Kapitał ludzki w gospodarce cyfrowej [w:] Beckhard R. (red.) Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa.
 15. Stobińska K. (2001), Dylematy strategicznego zzl w przedsiębiorstwie [w:] Ludwiczyński A. Stobińska K. (red.), Zarządzanie strategiczne kapitalem ludzkim, Poltext, Warszawa.
 16. Thach L., McPherson Ch. (2002), During Down Times, „Training", April.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu