BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borek-Buchajczuk Renata
Title
Charakter prawny stosunku pracy etatowego członka samorządowego kolegium odwoławczego
Some Comments on the Legal Character of Employment Relationship of the Self-Government Appeal Courts Members
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2007, nr 8, s. 21-23
Keyword
Kolegium odwoławcze, Stosunek pracy, Zatrudnienie, Regulacje prawne, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Pracownicy samorządowi
College of appeal, Legal employment relation, Employment, Legal regulations, Supreme Court jurisdiction, Self-government employees
Note
streszcz., summ.
Abstract
Problematyka zatrudnienia etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych od dawna budzi wątpliwości. Autorka omawia charakter prawny podstawy zatrudnienia etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych, wskazując także na orzecznictwo Sądu Najwyższego ferowane w tej materii. (abstrakt oryginalny)

The issue of hiring members of self-government appeal courts has brought lots of doubts in practice. The author points out some important matters which concern the evaluation of the basis of the employment relationships of the self-government appeal courts members. Moreover she shows that there are loopholes in the law which cause difficulties in practice. Especially it regards the legal instruments which application lead to the cease of the employment relationship based on appointment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. T. Liszcz, Osobliwości statusu pracowniczego etatowych członków samorządowego kolegium odwoławczego, "Samorząd Terytorialny" 2006, nr 9.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu