BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawrzynek Łukasz
Title
Wpływ turbulencji otoczenia na dynamikę zmian w organizacji
The Influence of the Turbulence of Surroundings on the Dynamics of Changes in the Organization
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 330-337, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Zmiany organizacyjne, Otoczenie przedsiębiorstwa, Elastyczność organizacyjna
Organisational change, Enterprise environment, Organizational flexibility
Note
summ.
Abstract
Omówiono zagadnienie dynamiki zmian w przedsiębiorstwie. Przedstawiono atrybuty tych zmian - atrybut otoczenia czyli turbulencja oraz atrybut organizacji, który jest odpowiedzią na turbulencję otoczenia, czyli elastyczność organizacji.

The skills of the organization, consisting in immediate responses to changes generated in surrounding and anticipating future changes, is the feature conditioning its prosperity on the market. Quick answers, undertaken immediately define the elasticity of the organization i.e. the ability of quicker responses in comparison with the competition answers. Giving quick answers, in the form of immediately undertaken actions, results in giving answers at the earliest time before the competition i do the same. The dynamics of changes at the organization from one side depends from the turbulence of surroundings, that is from the attributive conditions of his functioning, but from the ond side the dynamic of changes depends from the possessed by the organization abilities to make inges in quick succession. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ansoff H.I. (1985), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 2. Eppink D.J. (1998), Planning for Strategic Flexibility, "Long Range Planning".
 3. Koziński J., Listwan T. (2005), Podstawy zarządzania organizacją, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Wrocław-Poznań.
 4. Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
 5. Kożuch B. (2000), Zarządzanie. Podstawowe zasady i funkcje, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 6. Krupski R. (2004), Przedsiębiorstwo w ruchu, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu, Zmiana a innowacyjność organizacji, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1045, AE, Wrocław.
 7. Osbert-Pocìecha G. (2004), Elastyczność organizacji - atrybut pożądany a niezidentyfikowany, "Organizacja i Kierowanie", nr 2 (116).
 8. Penc J. (1997), Leksykon biznesu, Placet, Warszawa.
 9. Penc J. (2003), Zarządzanie w zmieniającym sic otoczeniu, "Współczesne Zarządzanie", nr 1.
 10. Penc J. (2005), Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Skrzypek E. (2001), Wpływ zintegrowanego zarządzania na efektywność gospodarowania w przedsiębiorstwie, [w:] Metody i narzędzia doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem, red. E. Skrzypek, Wyd. UMCS, Lublin.
 12. Stańczyk-Hugiet E. (2005), Informacja jako instrument zarządzania ryzykiem w relacjach organizacji z otoczeniem [w:] Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - wpływ otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, TNOiK, Bydgoszcz.
 13. Sull D.N. (1999), Why Good Companies Go Bad, "Harvard Business Review", nr 4.
 14. Wawrzynek Ł. (2005), Diagnozowanie kryzysu w organizacji, rozprawa doktorska, Wrocław.
 15. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody (1999), red. R. Krupski, AE, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu