BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title
Priorytety w działalności Rady Europy w zakresie równości między kobietami i mężczyznami (Dokument Rady Europy)
Source
Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego / Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy, 1995, nr 5, s. 9-12
Keyword
Macierzyństwo, Prawa człowieka, Demokracja, Demokracja parytetowa, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Wolność
Motherhood, Human rights, Democracy, Parity democracy, Equal rights for women and men, Freedom
Company
Rada Europy
Council of Europe
Abstract
Opracowanie jest tłumaczeniem Dokumentu Rady Europy zawierającym : prawo do równości jako prawo człowieka; rzeczywista równość jako warunek wstępny demokracji; uaktualnienie ustawodawstwa jako warunek wstępny stosowania zasady równości; zwalczanie przemocy wobec kobiet jako codziennego gwałcenia praw człowieka; wolny wybór macierzyństwa jako podstawowe prawo kobiet i pomoc dla Europy Środkowej i Wschodniej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-316X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu